Kunstenaar:Soest, Louis van

Winter

Artikelnummer: CO 1612.001

Onder bescherming van Z.E. Mr. J. Terpstra, toenmalig Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de toenmalige burgemeesters Dr. W. de Vlugt van Amsterdam, Mr. P. Drooglever-Fortuyn van Rotterdam en Jhr. Mr. Dr. L.H.N. Bosch Ridder van Rosenthal van ‘s-Gravenhage werd een kunstmap met als titel DE KUNST IN NOOD uitgegeven in 1933. De heren C.G. Kleykamp en Luc. Willink voerden de redactie.
Het drukwerk werd verzorgd door N.V. Drukkerij “VADA” te Wageningen. Het geheel werd gebundeld en gebonden door de Firma H. van Rijmenam in Den Haag.

In totaal verzorgden tientallen Nederlandse kunstschilders, beeldhouwers, dichters, schrijvers, architecten, toneelspelers et cetera waaronder Louis Willem van Soest bijna 135 bijdragen.

Zoals we al vermelden bij BI 998.282 vormde een deel van de bijdragen een meer dan interessante aanvulling op onze kunstverzameling. Vandaar dat deze er zijn uitgelicht en op een eigen plek op onze website worden gepresenteerd en nader toegelicht / gerubriceerd. Hier één van de bijdragen aan de map DE KUNST IN NOOD (Deel III) van Louis Willem van Soest: Winter.

Afwerking

niet ingelijst / n.v.t.

Diversen

(boek)illustratie

Genootschap

Grafiek

drukwerk (diep- / hoogdruk, offset)

Samenstelling collectie

,

Signatuur

geen, slecht- / on(leesbaar)

Stijl

Uitgever

Soest, Louis van

Louis van Soest (naamvariant: Louis Willem van Soest; signeerde als Louis W. v. Soest) werd op 5 april 1867 in Poerworedjo (Indonesië) geboren en overleed op 11 maart 1948 in Den Haag. Aanvankelijk studeerde Louis scheikunde in Aken; hij volgde geen specifieke kunstzinnige opleidingen. Ondanks zijn gebrek aan kunstzinnige scholing kende hij in zijn leven een stoet van leerlingen. Onder andere: Arie van der Boon, Lily van Cleeff-Simon, Johanna Jeanette Heijnis, Emma Maria Dorothea Lüps, Her...

Klik hier voor de hele levensbeschrijving en al onze werken van Soest, Louis van.

Heeft u een vraag of opmerking over 'Winter'? Dan vernemen wij dat graag. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier.